Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Нормативні документи

ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОТРИМАННЯ
ПЕРЕДПЛАЧЕНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

1. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ «ВСЕсвіт»

1.1 Передплачені телекомунікаційні послуги з використанням карток «ВСЕсвіт» надаються всім споживачам на однакових умовах обслуговування та оплати.

1.2 Передплачені телекомунікаційні послуги надаються з телефонів підприємств, установ, організацій, готелів, квартир та таксофонів, що мають позначку «Тут діє картка «ВСЕсвіт», а також з телефонів, що мають 3 категорію АВН з урахуванням технічної можливості різних типів комутаційних станцій на телефонній мережі загального користування.

1.3 Передплачені телекомунікаційні послуги міжміського, міжнародного телефонного зв’язку, доступ до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку надаються за наявності виходу з телефону на міжміську телефонну мережу, а також можливості переключення телефонного апарата на тоновий режим набору номера.

1.4 Картки «ВСЕсвіт» є платіжним засобом для розрахунків за передплачені телекомунікаційні послуги. Емітентом карток «ВСЕсвіт» є товариство. Картки «ВСЕсвіт» продаються в індивідуальній упаковці через сервісну мережу товариства або через реалізаторів.

1.5 Договір про надання передплачених телекомунікаційних послуг вважається укладеним з моменту придбання споживачем картки «ВСЕсвіт».

2. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ КАРТКАМИ ПЕРЕДПЛАЧЕНИХ ПОСЛУГ «ВСЕсвіт»

2.1 При придбанні картки споживач повинен переконатися, що індивідуальна упаковка та захисне покриття не пошкоджені.

2.2 Уважно прочитати Правила користування, розміщені на службовій стороні картки.

2.3 Обережно стерти захисне покриття зліва вгорі на службовій стороні картки, під яким знаходиться персональний ідентифікаційний номер (ПІН).

2.4 Для з’єднання з Універсальною системою обліку та управління IP-послугами (далі – Система) необхідно набрати номер телефону, зазначений на картці, дзвінки на який безкоштовні. Після з’єднання необхідно діяти відповідно до голосових підказок Системи, а саме:

 • переключити телефон на тоновий режим набору номера, натиснувши кнопку *, або встановивши перемикач Tone/Pulse телефонного апарата в положення Tone;
 • обрати мову;
 • ввести ПІН та натиснути кнопку #;
 • прослухати повідомлення про залишок коштів на рахунку; для встановлення міжміського з’єднання набрати індекс виходу на міжміську станцію і, не чекаючи безперервного сигналу, – код потрібного напрямку (або у разі виходу до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку – код оператора) та номер телефону абонента;
 • для встановлення міжнародного з’єднання набрати індекс виходу на міжміську станцію, не чекаючи безперервного сигналу, індекс виходу на міжнародну станцію, код потрібного напрямку (або в разі виходу до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку – код оператора) та номер телефону абонента;
 • після набору номера телефону необхідно натиснути кнопку #.

Система визначить тариф за вибраний напрямок і повідомить можливу максимальну тривалість розмови відповідно до кількості (залишку) коштів на рахунку картки.

2.5 У разі успішного з’єднання Система контролює тривалість розмови відповідно до кількості коштів на рахунку і автоматично розриває її після закінчення коштів.

2.6 У разі недоступності абонента після набору номера Система надає голосові повідомлення: «Абонент не відповідає», «Зайнято» тощо.

Для повторної спроби з’єднання з тим самим абонентом необхідно натиснути кнопку #. Для встановлення з’єднання з іншим абонентом слід набрати інший номер та діяти відповідно до п. 2.4.

2.7 За необхідності зв’язку більше ніж з одним абонентом можна не розривати з’єднання з Системою. Після отримання сигналу відбою номера телефону, з яким було встановлено з’єднання, Система знову запропонує набрати номер.

Примітки

 1. Якщо ПІН було введено з помилкою, Система надасть відповідне повідомлення та запрошення до повтору. Після трьох невдалих спроб набору ПІН з’єднання з Системою буде розірвано.
 2. Якщо ПІН або номер було введено з помилкою, можна одразу натиснути кнопку #, система надасть відповідне повідомлення та запрошення до повторного введення номера або ПІН.
 3. Вислуховувати голосові повідомлення не обов’язково. Можна набрати ПІН одразу після вибору мови або номер телефону – одразу після початку голосового повідомлення.

2.8 Якщо виникають перешкоди в отриманні передплачених телекомунікаційних послуг з використанням картки «ВCЕсвіт», споживач може зателефонувати за зазначеним на картці номером телефону інформаційної служби підтримки передплачених телекомунікаційних послуг, дзвінки на який безкоштовні, і повідомити оператору номер, номінал картки, дату, час, умови, за яких він намагався отримати послугу, та результат спроби її отримання, номер телефону, з якого відбувалася спроба отримати послугу, номер телефону, що викликався.

2.9 Оператор, не розриваючи з’єднання, перевіряє відповідність інформації, повідомленої споживачем, з даними Системи і з’ясовує причину, з якої отримання передплаченої телекомунікаційної послуги з використанням картки «ВСЕсвіт» виявилося неможливим, та повідомляє про результати перевірки, а також інформує споживача про його право на обмін або повернення коштів за картку у разі неможливості отримати послуги.

2.10 Якщо після звернення за номером телефону інформаційної служби підтримки споживачів отримання передплаченої телекомунікаційної послуги з використанням картки «ВСЕсвіт» виявилося неможливим, споживач повинен звернутися до будь-якого пункту реалізації карток ПАТ «Укртелеком» (незалежно від місця придбання картки), або туди, де картка була придбана.

2.11 Термін дії картки «ВСЕсвіт» залежить від номіналу і зазначається на картці. Активація картки відбувається тоді, коли власник вперше зателефонує за номером, зазначеним на картці, та введе свій ПІН.

2.12 Споживач зобов’язаний дотримуватися встановленого порядку користування карткою передплачених послуг «ВСЕсвіт».

3. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПЕРЕДПЛАЧЕНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

3.1 Тарифи на передплачені телекомунікаційні послуги за картками «ВСЕсвіт» встановлюються в порядку, визначеному законодавством.

3.2 Вартість передплачених телекомунікаційних послуг за напрямками зв’язку залежить від тарифу та тривалості з’єднання.

3.3 Одиницею тарифікації для визначення вартості передплачених телекомунікаційних послуг з використанням карток «ВСЕсвіт» є одна секунда.

3.4 Тривалість передплаченої телекомунікаційної послуги за карткою «ВСЕсвіт» обчислюється з моменту відповіді абонента, який викликається. Якщо після набору номера телефону, який викликається, з’єднання здійснюється з телефоністом комутаторної установки чи з кінцевим обладнанням, підключеним до абонентської лінії (факсимільним апаратом, автовідповідачем, телефонним апаратом з АВН, офісною АТС тощо), що заміняє відсутнього абонента, тривалість розмови обчислюється з моменту відповіді телефоніста чи розпізнавання сигналу відповіді приладів, що замінюють відсутнього абонента.

3.5 Оплачувана тривалість послуги (сеансу з’єднання) закінчується сигналом про закінчення з’єднання, тобто коли споживач, який викликає, поклав трубку на важіль, або за сигналом відбою номера телефону, який викликається.

3.6 Максимальна тривалість передплачених телекомунікаційних послуг за картками «ВСЕсвіт» залежить від ємності картки та тарифних зон з’єднання (з’єднань).

3.7 Контролювати свої витрати за карткою та переглядати статистику з’єднань споживач може на сайті my.ukrtelecom.ua.

4. ПОРЯДОК ОБМІНУ КАРТОК «ВСЕсвіт»

4.1 У разі виникнення проблем під час користування карткою «ВСЕсвіт» через збій у Системі, а саме:

 • невідповідність тарифікації проведених розмов споживача;
 • передчасне списання коштів з рахунка картки тощо,

споживач може звернутися до інформаційної служби підтримки передплачених телекомунікаційних послуг за зазначеним на картці номером, дзвінки на який безкоштовні, а у разі не вирішення проблеми – подати заяву до відповідної філії товариства.

Звернення, які потребують додаткового з’ясування причин неможливості отримання телекомунікаційних послуг з використанням карток «ВСЕсвіт», розглядаються в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» і Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295.

4.3 У випадку стирання ПІН разом із захисним покриттям звернення споживачів розглядаються за такою схемою:

 • споживач повертає картку разом з письмовою заявою до будь-якого пункту реалізації карток ПАТ «Укртелеком» (незалежно від місця придбання картки), або туди, де картка була придбана. В заяві споживач обов’язково вказує: прізвище, ім’я, по батькові, номер та номінал картки, місце її придбання і місце проживання (за бажанням — телефон);
 • на підтвердження отримання картки споживачеві видається довідка.

За результатами перевірки картки на її активацію приймається рішення:

 • картка підлягає обміну на рівноцінну, якщо картка не була активована;
 • картка не підлягає обміну на рівноцінну і повертається споживачу, якщо картка була активована (оскільки пошкодження її виникли внаслідок дій споживача).

4.4 Споживачу повертаються кошти за реалізовані картки «ВСЕсвіт» у таких випадках:

 • через неможливість отримання телекомунікаційних послуг за допомогою картки;
 • якщо споживач є громадянином іншої держави та не проживає на території України.

4.5 Інформація для споживачів про порядок обміну карток «ВСЕсвіт» розміщується в пунктах реалізації передплачених карток ПАТ «Укртелеком», на сайті товариства http://www.ukrtelecom.ua/ та надається операторами служби сервісної підтримки споживачів передплачених послуг.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ, СКАРГ СПОЖИВАЧІВ

5.1 Споживач має право подати до підрозділів товариства (пунктів продажу карток «ВСЕсвіт», до структурного підрозділу по роботі із споживачами за місцем проживання тощо) заяву, скаргу (далі – заява) щодо надання та отримання передплачених телекомунікаційних послуг за карткою «ВСЕсвіт».

5.2 Заяви споживачів розглядаються товариством у порядку, передбаченому законодавством.

5.3 За результатами розгляду письмового звернення споживачу надається письмова відповідь.


Чернiвецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, м. Чернівці, 58001, вул. Університетська, 3

Зворотний зв'язок