Прес-центр Про філію Послуги і тарифи Довідка Ресурси Оплата
Новини поштою

Супутні послуги

Номер статті Позиція Види послуг Розмір оплати (грн.) без ПДВ
1  Встановлення безобривної розетки : 
1 однієї основної 7-70
2 кожної додаткової 14-03
2 3 Встановлення додаткового дзвінка 14-03
3 4 Встановлення світлової сигналізації (повторювач виклику) 7-09
5 6 Заміна (підключення) телефонного апарата 5-86
6 7 Заміна стандартного лінійного шнура на подовжений 4-56
  Примітка

Тарифи ст.1-6 розраховано без вартості матеріалів. 

7 Послуги довідково-інформаційних служб, які надаються телефоністом (крім послуги ’’109’’):
8 про номер телефону за неповними даними в межах міста (в межах єдиної зони нумерації) 1-06
9 про номер телефону за неповними даними в інших населених пунктах України (поза межами зони нумерації, в якій знаходиться населений пункт, де надається довідка) 2-05
8 Надання на прохання абонента інформації про проведені місцеві телефонні розмови при почасовому обліку розмов з одного телефонного номера при наявності технічної можливості ( за розрахунковий період) : 
10

при підготовці даних в електронному вигляді ( на дискеті або засобами електронної пошти)

Примітка

Для населення застосовується коефіцієнт зменшення (Кзм.)=0.3. Вартість послуги розрахована без вартості магнітного носія.

2-76
11 при підготовці даних в письмовому вигляді (за одну розмову) 0-006
10 13 Включення абонентів АТС відомчих телефонних мереж та абонентів АТС інших операторів до списків абонентів довідково-інформаційної служби (”109”) (за кожний номер) 9-14
11 14 Підготовка, видача технічних умов (ТУ) на підключення АТС споживачів та АТС (комутаторів) інших операторів зв’язку (техумови) договірна ціна
13 16 Підготовка, видача технічних умов (ТУ) на встановлення обладнання систем передачі та іншого обладнання передачі даних (техумови) договірна ціна
15 18 Погодження проектів на підключення АТС інших відомств та АТС (комутаторів) інших операторів зв’язку (погодження одного проекту) договірна ціна
16 19 Погодження проектів на встановлення обладнання систем передачі та іншого обладнання передачі даних (погодження одного проекту) договірна ціна
17 20 Видача ескізу 1 км (повного чи неповного) телефонної каналізації для телефонізації нових об’єктів 22-91
18 Технічне обслуговування (за місяць):
21 1км однієї пари проводів кабелю сторонніх організацій договірна ціна
22 1 км повітряної лінії 16-01
23 телефонних станцій відомчих телефонних мереж та АТС інших операторів зв'язку (за один станційний номер) договірна ціна
24 системи передач (за одну систему) договірна ціна
  лінійних та станційних засобів оперативного телефонного зв'язку (концентраторів, пультів, міні-АТС, апаратури ущільнення абонентських ліній ), які знаходяться на балансі абонента :  
25 до 10 номерів 13-70
26 кожний додатковий номер 1-43

Примітка до позиції 21, 22 статті 18

При зміні пошкоджених ділянок кабелю абонент забезпечує оператора телекомунікацій кабельною продукцією. Заміна кабельної ділянки відноситься до капітального ремонту. Капітальний ремонт оплачується абонентом згідно з актом №2 на капітальний ремонт. Періодичність виконання капітального ремонту кабельної лінії становить від 7 до 25 років.

 
20 28 Вимірювання електричних параметрів ліній телекомунікацій за замовленням договірна ціна
21   Виконання вимірів електричних параметрів ліній прямого зв’язку (за заявою, за одну пару):  
29 в зоні дії однієї АТС договірна ціна
30 в зоні дії різних АТС договірна ціна
22 31 Організація прямого зв’язку між двома кінцевими пунктами терміном не більше трьох місяців ( за кожну пару проводів) 133-33
23 Перенесення прямого зв‘язку (за кожну пару проводів):
32 в одному будинку 66-66
33 до іншого будинку 100-00
24 34 Кросувальні роботи для з’єднання однієї пари проводів за заявою сторонньої організації (за одне кросування) 33-33
25 Вилучена - Абонентна плата за користування (за місяць ):
35 абонентською лінією, підключеною до пульта концентратора 22-42
36 кожною внутрішньою лінією концентраторів, пультів, що має вихід на мережу загального користування 1-54
26 37 Надання в користування пари магістрального кабелю для організації абонентської лінії (за місяць) договірна ціна
27 38 Надання в користування пари розподільного кабелю для організації абонентської лінії (за місяць) договірна ціна
28 39 Організація з’єднання при наданні в користування пари магістрального кабелю для організації абонентської лінії (одноразово) договірна ціна
29 40 Організація з’єднання при наданні в користування пари розподільного кабелю для організації абонентської лінії (одноразово) договірна ціна
30 Надання в користування 1 км одного волокна волоконно-оптичного кабелю на місцевій телефонній мережі для передачі програм телебачення (за місяць):
41 У райцентрах, містах обласного підпорядкування з кількістю мешканців до 100 тис.чол. 100-17
42 В обласних центрах і містах з кількістю мешканців від 100 до 500 тис. чол. 200-34
43 В обласних центрах з кількістю мешканців більше 500 тис. чол. 500-84
44 м. Київ 1081-80
31 45  Технічний нагляд за роботою сторонньої організації в телефонній кабельній каналізації ПАТ "Укртелеком" (нагляд протягом 1 години) договірна ціна 
32 46

Технічне обслуговування 1 км однієї пари проводів кабелю, не переданого на баланс оператору телекомунікацій (за місяць)

Примітка

При зміні пошкодженого ділянок кабелю абонент забезпечує оператора телекомунікацій кабельною продукцією. Заміна кабельної ділянки відноситься до капітального ремонту. Капітальний ремонт оплачується абонентом згідно з актом №2 на капітальний ремонт. Періодичність виконання капітального ремонту кабельної лінії становить від 7 до 25 років.

договірна ціна


Види послуг Розмір оплати (грн.)

Встановлення блоку захисту від несанкціонованих підключень

Примітка

Без вартості блоку захисту

7-30

 

Граничні розцінки на виконання робіт з розробки та видачі технічних умов.


Чернiвецька філія ПАТ «Укртелеком»
Довідка за телефоном: 0-800-506-800
Поштова адреса: Україна, м. Чернівці, 58001, вул. Університетська, 3

Зворотний зв'язок